Avís Legal i Política de Privacitat


Informació legal LSSIICE

D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), VETERINARIS AMETLLA - MIAMI- CAMBRILS SL manifesta que el domini vetamic.com es propietat de VETERINARIS AMETLLA - MIAMI- CAMBRILS SL, amb CIF B43959048, i amb domicili a c. Ferreries, n. 2. Pol. Ind. Belianes, 43850 Cambrils (Tarragona).

Que VETERINARIS AMETLLA - MIAMI- CAMBRILS SL consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al Tom 2439, Foli 80 i Fulla T-39109.

VETERINARIS AMETLLA - MIAMI- CAMBRILS SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, VETERINARIS AMETLLA - MIAMI- CAMBRILS SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de VETERINARIS AMETLLA - MIAMI- CAMBRILS SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l'esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de VETERINARIS AMETLLA - MIAMI- CAMBRILS SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de VETERINARIS AMETLLA - MIAMI- CAMBRILS SL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de VETERINARIS AMETLLA - MIAMI- CAMBRILS SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l'accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.


Protecció de dades personals

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de VETERINARIS AMETLLA - MIAMI- CAMBRILS SL, CIF: B43959048, La finalitat d'aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis o rebre informació que VETERINARIS AMETLLA - MIAMI- CAMBRILS SL ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de VETERINARIS AMETLLA - MIAMI- CAMBRILS SL amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: c. Ferreries, n. 2. Pol. Ind. Belianes, 43850 Cambrils (Tarragona), o bé, enviar un correu electrònic a vetmiami@gmail.com


Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de VETERINARIS AMETLLA - MIAMI- CAMBRILS SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per VETERINARIS AMETLLA - MIAMI- CAMBRILS SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de VETERINARIS AMETLLA - MIAMI- CAMBRILS SL l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de VETERINARIS AMETLLA - MIAMI- CAMBRILS SL VETERINARIS AMETLLA - MIAMI- CAMBRILS SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L'usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. VETERINARIS AMETLLA - MIAMI- CAMBRILS SL poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l' usuari transfereix software d' aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.


Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Treballa amb nosaltres

A VETAMIC Veterinaris desenvolupem programes de formació per a estudiants, auxiliars i programes d' internet per a veterinaris novells. 

Si la teva passió és la medicina animal envia'ns per correu electrònic el teu C.V.

Contacta

VETAMIC Hospital veterinari Cambrils: 977 792 374
Miami Platja Centre Veterinari: 977 811 192
Cambrils Centre Veterinari: 977 366 239
L' Ametlla Centre Veterinari: 977 493 487

vetmiami@gmail.com
vetmiami@yahoo.es